اندازه گیری دور مچ دست

ابتدا یک برش کاغذ را دور مچ خود نگه دارید و اندازه دور مچ خود را طبق عکس روی آن با یک خودکار علامت بگذارید.

سپس کاغذ مورد نظر را روی یک خط کش بگذارید و مقدار آن را به سانتیمتر یادداشت کنید.

نحوه اندازه گیری مچ دست-زربان لیزر

سایزبندی دستبند مردانه

جهت گرفتن سایز دست باید از متر و یا سانتی متر استفاده کرده و مطابق عکس بالا کیپ مچ خود را اندازه گیری کنید.

توجه داشته باشید به هیچ عنوان حتی یک سانت به عدد کیپ مچ اضافه نکنید به این دلیل که ما خودمان میزان مورد نیاز را اضافه خواهیم کرد.

اندازه های مچ دست مردانه-زربان لیزر

اندازه های مچ دست به ۴ دسته Small , Medium, Large و XLarage برای مردان و زنان تقسیم میشود.

سایز کوچک یا S مردانه: به سایز بین ۱۵.۵ تا ۱۶.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایز متوسط یا M مردانه: به سایز بین ۱۶.۶ تا ۱۷.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایز بزرگ یا L مردانه: به سایز بین ۱۷.۶ تا ۱۸.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایز خیلی بزرگ یا XL مردانه: به سایز بین ۱۸.۶ تا ۱۹.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایزبندی دستبند زنانه

سایزبندی دستبند زنانه-زربان لیزر

سایز کوچک یا S زنانه: به سایز بین ۱۳.۵تا ۱۴.۴ سانتی متر گفته میشود.

سایز متوسط یا M زنانه: به سایز بین ۱۴.۵تا ۱۵.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایز بزرگ یا L زنانه: به سایز بین ۱۵.۶ تا ۱۶.۵ سانتی متر گفته میشود.

سایز خیلی بزرگ یا XL زنانه: به سایز بین ۱۶.۶ تا ۱۷.۵ سانتی متر گفته میشود.

نکته: اغلب سایز دست نرمال برای خانم ها عدد ۱۵ می باشد

نحوه اندازه گیری سایز برای انگشتر

نحوه اندازه گیری انگشتان برای سایز انگشتر

ابتدا یک نخ را دور انگشت خود نگه دارید٬ سپس آن را قیچی کرده و روی یک خط کش قرار دهید٬ اندازه آن را به سانتیمتر یادداشت کنید و اندازه آن را با جدول زیر مطابقت دهید.

سایز انگشتر-زربان لیزر

سایزبندی گردنبند مردانه

سایزبندی گردنبند مردانه

سایزبندی گردنبند زنانه

سایزبندی گردنبند زنانه-زربان لیزر

سایزبندی دستبند کودکان

سایزبندی دستبند کودکان-زربان لیزر

از سن ۱۲–۶ ماه – – – ۱۲ سانتی متر

از سن ۳–۱ سال – – – ۱۲.۵ سانتی متر

از سن ۴–۲ سالا – – – ۱۳ سانتی متر

از سن ۵–۲ سال – – – ۱۳.۵ سانتی متر

از سن ۸–۴ سال – – – ۱۴ سانتی متر

از سن ۸–۶ سال – – – ۱۴.۵ سانتی متر

سایزبندی گردنبند کودک

از سن ۱۲–۶ ماه – – – ۳۴ سانتی متر

از سن ۴–۱ سال – – – ۳۵ سانتی متر

از سن ۱۰–۵ سال – – – ۳۶ سانتی متر